ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การตัดสินกรีฑา การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น