นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ​ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ประจำปีการศึกษา 2562
1.  อุทยานวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.  บริษัทแบล็คโฮลซอฟต์ จำกัด
4. ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้​ ICT จังหวัดขอนแก่น

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัทแบล็คโฮลซอฟต์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT จังหวัดขอนแก่น
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ความคิดเห็น