“เพราะเรื่องราวของคุณ มีความหมายสำหรับเรา..ในทุกเวลาและทุกสถานการณ์”
🏠 กักตัวอยู่บ้าน ไม่ได้พบหน้า ก็ปรึกษากันได้เหมือนเดิม
🤳📲 จากนโยบาย Social Distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้ต้องงดการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบตัวในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว
🙋‍♀️ พร้อมให้บริการโดยผู้ให้การปรึกษาประจำศูนย์ Happy Center

ความคิดเห็น