เป็นกรรมการสอบงานวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เรื่อง

1. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในชุมชนหลังราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. การติดตามและตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น