บทความวิชาการ เรื่อง How to Modernize Learning Management in the Digital World ในงาน 20 Ph.D. KKU The national and international conference on Curriculum and Instruction “Discipline of Diversity for Unity” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แหล่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 Khon Kaen, Thailand – February 4, 2017 Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid

ไฟล์แนบ

jpg 2

ขนาดไฟล์ 86 KB | จำนวนดาวน์โหลด 185 ครั้ง

ความคิดเห็น