การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ของชุมชนเย้ยสะแก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม : การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิล

 

วีดีโอกิจกรรม

 

 

ความคิดเห็น