17 มีนาคม 2563 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์ ปี 2563 พานักศึกษาลงพื้นที่พัฒนากลุ่มสมุนไพรแม่บ้านหนองตาเข้ม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาหลาย ๆ ด้านให้ทางกลุ่มฯ ได้แก่ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้านวัตถุดิบไม่เพียงพอบางช่วงเวลา ด้านบัญชีการเงิน ด้านการตลาดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการหาแนวทางให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่การจัดทำมาตรฐานให้กับยาสีฟันจากสมุนไพรอีกด้วย ช่วยในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งขึ้น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจากธนาคารออมสิน ปี 2563

ไฟล์แนบ

jpg ลงพื้นที่หนองตาเข้ม_200319_0001

ขนาดไฟล์ 304 KB | จำนวนดาวน์โหลด 135 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่หนองตาเข้ม_200319_0002

ขนาดไฟล์ 271 KB | จำนวนดาวน์โหลด 132 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่หนองตาเข้ม_200319_0005

ขนาดไฟล์ 311 KB | จำนวนดาวน์โหลด 129 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่หนองตาเข้ม_200319_0007

ขนาดไฟล์ 316 KB | จำนวนดาวน์โหลด 128 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่หนองตาเข้ม_200319_0014

ขนาดไฟล์ 290 KB | จำนวนดาวน์โหลด 123 ครั้ง

jpg ลงพื้นที่หนองตาเข้ม_200319_0015

ขนาดไฟล์ 314 KB | จำนวนดาวน์โหลด 134 ครั้ง

ความคิดเห็น