เข้าร่วมอบรม Fundamentals of Machine Learning for trainer จัดโดย Software Park Thailand ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11-14 มิถุนายน 2562

ความคิดเห็น