เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นายมานะ สลุบพล และ นายณัฏฐวัต โชคสุทธิสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร capacity building สำหรับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน NESP ซึ่งมีเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกว่า 19 แห่งทั่วภาคอีสาน การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ ทำความเข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของเครือข่ายและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งและการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมอบรมประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรคุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ จาก Thai-BISPA บรรยายในหัวข้อ Business Incubators and Science Park Ecosystem in Thailand กิจกรรม Work a move Workshop และวิทยากรคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดี จำกัด บรรยายในหัวข้อ Design Thinking for Innovation ออกแบบความคิด สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต และกิจกรรม Workshop จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Meeting room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ไฟล์แนบ

jpg 86193437_10207472411685938_7015676241604771840_n

ขนาดไฟล์ 45 KB | จำนวนดาวน์โหลด 143 ครั้ง

jpg 84705734_10207472412805966_6374296032125124608_n

ขนาดไฟล์ 72 KB | จำนวนดาวน์โหลด 156 ครั้ง

ความคิดเห็น