รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ อบรมความรู้ทางภาษาไทยให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กุล

ความคิดเห็น