ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ SME (SP) โดยศูนย์อุตสาหกรรมภาค 6 นครราชสีมา

ความคิดเห็น