อาจารย์สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการร์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 4 ฝึกงาน 29-31 ม.ค. 2563 โซน จ.ชลบุรี-จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพทางด้านวิศวกรรมให้นักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้นปี

ไฟล์แนบ

jpg 83523580_10207431598825642_7212497159508197376_n

ขนาดไฟล์ 40 KB | จำนวนดาวน์โหลด 114 ครั้ง

jpg 83666307_10207431597745615_348315409549623296_n

ขนาดไฟล์ 39 KB | จำนวนดาวน์โหลด 119 ครั้ง

jpg 83678524_10207431596345580_5972097582082555904_n

ขนาดไฟล์ 43 KB | จำนวนดาวน์โหลด 121 ครั้ง

jpg 83690170_10207431594985546_625085764983586816_n

ขนาดไฟล์ 36 KB | จำนวนดาวน์โหลด 116 ครั้ง

jpg 83745532_10207431594265528_4857925899485446144_n

ขนาดไฟล์ 83 KB | จำนวนดาวน์โหลด 115 ครั้ง

jpg 83750695_10207431591985471_4442920574225743872_n

ขนาดไฟล์ 35 KB | จำนวนดาวน์โหลด 118 ครั้ง

jpg 83757077_10207431599385656_3574754194457886720_n

ขนาดไฟล์ 51 KB | จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง

jpg 83801922_10207431592705489_1828321016166744064_n

ขนาดไฟล์ 42 KB | จำนวนดาวน์โหลด 122 ครั้ง

jpg 83851547_10207431595305554_1856009441963409408_n

ขนาดไฟล์ 38 KB | จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง

jpg 83884403_10207431597865618_1973114276499423232_n

ขนาดไฟล์ 39 KB | จำนวนดาวน์โหลด 114 ครั้ง

jpg 83987383_10207431594505534_7644044048797270016_n

ขนาดไฟล์ 40 KB | จำนวนดาวน์โหลด 120 ครั้ง

jpg 83989949_10207431600905694_2599276227143401472_n

ขนาดไฟล์ 34 KB | จำนวนดาวน์โหลด 123 ครั้ง

jpg 84172781_10207431601825717_2887408824069652480_n

ขนาดไฟล์ 37 KB | จำนวนดาวน์โหลด 105 ครั้ง

jpg 84191986_10207431600585686_2349624080468017152_n

ขนาดไฟล์ 42 KB | จำนวนดาวน์โหลด 124 ครั้ง

jpg 84817780_10207431591905469_2391344847320514560_n

ขนาดไฟล์ 43 KB | จำนวนดาวน์โหลด 118 ครั้ง

ความคิดเห็น