ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือร่วมกับนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วางแผนแนวทางการพัฒนาแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บนดินแดนภูเขาไฟ พร้อมกำหนด #พื้นที่เป้าหมายในการทำเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา และมีแผนจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

jpg 81425675_10218902218520774_4753287095856922624_n

ขนาดไฟล์ 48 KB | จำนวนดาวน์โหลด 138 ครั้ง

jpg 81441061_10218902218240767_4676383125146697728_n

ขนาดไฟล์ 56 KB | จำนวนดาวน์โหลด 130 ครั้ง

jpg 81909012_10218902216800731_3321186862969651200_n

ขนาดไฟล์ 41 KB | จำนวนดาวน์โหลด 133 ครั้ง

jpg 82099294_10218902217160740_1564746638512095232_n

ขนาดไฟล์ 42 KB | จำนวนดาวน์โหลด 127 ครั้ง

jpg 82266664_10218902216440722_4596217616401432576_n

ขนาดไฟล์ 63 KB | จำนวนดาวน์โหลด 145 ครั้ง

ความคิดเห็น