เพลงทำให้ผู้เรียนจำง่ายขึ้น

โดยเฉพาะเพลงแนว แร๊ป

เพราะว่า เป็นคำพูดที่ร้อยเรียงออกมาจากความเข้าใจ

การแต่งก็ไม่ยาก

ผู้เรียนสามารถใช้หลักการของคำคล้องจองมาประยุกต์ใช้ง่ายๆ

ความคิดเห็น