ในภาพอาจจะมี 24 คน, รวมถึง Sutad Tong Raksa, Supassara Cherdsuk, Thou Sandhand, Sirinya Wbd, Peerachaya Chotawan, อารีรัตน์ เมืองแสน, บัว เผื่อน'นนน, กัส' จัง และ บุษบา วงค์สีนวน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง บัว เผื่อน'นนน และ อารีรัตน์ เมืองแสน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ความคิดเห็น