ในภาพอาจจะมี 28 คน, รวมถึง Sutad Tong Raksa, Wa Jaruwan, Warut Koonnasoot, ประภา 'ลักษณ์, อารีรัตน์ เมืองแสน, สุภัชชา ยุดไธสง, Jame Chatchawan และ Rod'may Sareerat Kompak, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ความคิดเห็น