เป็นบรรณาธิการ หนังสือ ๖๐ ปี สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย : ๖ ทศวรรษสมัยวรรณศิลป์ไทยยั่งยืน

ความคิดเห็น