กิจกรรม อบรมโครงการเยาวชนทั่วถิ่นไทยเรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ในวันที ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓

ความคิดเห็น