โครงการอบรม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมนุวิทยา ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ความคิดเห็น