ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ ข้อความ

ความคิดเห็น