19-21 ก.พ. 2563 ลงพื้นที่ทำโครงการยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563 เฟสที่ 2 “โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEฯ อบรมฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ให้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนค้อ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีองค์ความรู้การออกแบบลวดลายผ้าอย่างดี รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ

ไฟล์แนบ

jpg IMG_2218

ขนาดไฟล์ 1,010 KB | จำนวนดาวน์โหลด 145 ครั้ง

jpg IMG_2243

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 156 ครั้ง

jpg IMG_2251

ขนาดไฟล์ 545 KB | จำนวนดาวน์โหลด 140 ครั้ง

jpg IMG_2252

ขนาดไฟล์ 559 KB | จำนวนดาวน์โหลด 132 ครั้ง

jpg IMG_2265

ขนาดไฟล์ 985 KB | จำนวนดาวน์โหลด 133 ครั้ง

jpg IMG_2272

ขนาดไฟล์ 942 KB | จำนวนดาวน์โหลด 152 ครั้ง

jpg IMG_2275

ขนาดไฟล์ 881 KB | จำนวนดาวน์โหลด 141 ครั้ง

jpg IMG_2280

ขนาดไฟล์ 277 KB | จำนวนดาวน์โหลด 153 ครั้ง

ความคิดเห็น