วงมโหรีพื้นบ้านอีสานใต้ “พนมรุ้ง” โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และดนตรีศึกษา ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2563 “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม”

ความคิดเห็น