ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 245 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น