ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สาขาวิชาคณิตศาสตรื คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกีฬาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมีการแข่งขันดังนี้

ความคิดเห็น