กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องเทศการวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 วันที่  5-9 กุมภาพันธ์ ณ วัดกลางพระอารามหลวง

ความคิดเห็น