การนำเสนอผลงานในรายวิชาโมเดิร์นดานซ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในงานกินเข่าฮ่วมพา เบิ่งนางหล่าสาวผุดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ เวทีกลาง ถนนคนเดินเซาะกราว วอคกิ้งสตรีท ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ความคิดเห็น