• 2 ธ.ค.  62 ประชุม​โครงการ​เสริมสร้าง​กระบวนการ​ชุมชน​แห่งการเรียนรู้​ทางวิชาชีพ​เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ​ ณ​ ห้องประชุมสิริวิชญากรณ์ประชุมโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้​ทางวิชาชีพ

ความคิดเห็น