สาขาวิชาภาษาไทย ดำเนินโครงการโครงการวรรณศิลป์พิจารณ์ ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง (ศิลปินแห่งชาติ, อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง (ศิลปินแห่งชาติ), พินิจ นลรัตน์ (นักเขียน คอลัมน์นิสต์), สัจภูมิ ละออ (นักเขียน คอลัมน์นิสต์)
วันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

 

ความคิดเห็น