ร่วมประชุมป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น