ร่วมงานวันราชภัฏ ภาคเช้าพิธีตักบาตร ต่อด้วยพิธีการที่ประชุมวิชชาอัตศาสตร์ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มของโรงเรียนสาธิต และปู้ช่วยอธิการบดี

ความคิดเห็น