สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์​ ได้นำนักศึกษาประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารเทศ​ ณ​ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ​ (NECTECH NSTDA)​ จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ความคิดเห็น