ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Basic Python Programming for Data Science with Google Co-Lab” ในระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลา ๓ วัน ณ เดอะคอนเนคชัน (The Connecion Seminar Center @ MRT) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น