สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม วันปีใหม่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยภายในงานมีซุ้มโรงทานเพื่อจัดเลี้ยง

ความคิดเห็น