ร่วมกิจกรรมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2562 ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 พ.ย.2562

ความคิดเห็น