เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Goodbye Senior 9th Community Public Health BRU. สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 โดยกิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นและราบรื่น นำโดยท่าน ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

ความคิดเห็น