วันที่ 22 มกราคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ดำเนินกิจกรรมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ในโครงการเสริมศักยภาพชุมชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในเขต ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น