วันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล เเละพี่ๆนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 คณะเทคโนโลยีเกษตร ได้กรุณามาจัดค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับลูกๆนักเรียนวัดชัยสมพร โดยมีการมอบเเปลงผักถาวรให้กับน้องๆ จำนวน ๖ เเปลง พร้อมพันธ์ุพืช ให้ความรู้เเละสอนตอนกิ่งมะนาว ทาสีสนามเด็กเล่นให้สวยสดใส ตลอดจนได้มาสร้างความสุขให้กับชัยสมพรของเราค่ะ ในโอกาสนี้เองทางผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียนขอขอบพระคุณอาจารย์ เเละชาวค่ายเกษตรอาสามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

ความคิดเห็น