โครงการเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา

เป็นหนึ่งในกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชา เพศศึกษารอบด้าน สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4
โครงการเด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนบ้านอิสาณ อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น