สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่และงานคืนสู่เหย้าชาวไอที โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องไอที เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 4 และได้มอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้ และทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กำลังใจนักศึกษารุ่นน้องให้ความตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยได้เห็นแบบอย่างและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา จัดขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น