เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันราชภัฏ ประจำปี 2563 โดยมี รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จำนวนกว่า 1,000 คน จัดกิจกรรม งานวันราชภัฏ ประจำปี 2563

ทำบุญตักบาตรช่วงเช้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีคุณูปการต่อชาวราชภัฏ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย งานราชภัฏมินิมาราธอน ครั้งที่ 6 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีถวายราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด การแสดงชุด “อาศิรวาทราชภัฏ” โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ พิธีมอบรางวัล “ผู้สร้างชื่อเสียงและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” พิธีมอบรางวัล “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการบูรณาการการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น” ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ช่วยทำความสะอาดบริเวณมหาวิทยาลัย

ปลูกต้นไม้

ที่มารูปภาพ : www.bru.ac.th

 

 

ไฟล์แนบ

pdf คำสั่งการเข้าอบรมเว็บไซต์ส่วนบุคคล

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 141 ครั้ง

ความคิดเห็น