วิทยากร ผศ.ดร. ภาณุพงศ์ วันจันทึก จากคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนุกมาก รู้สึกคุ้มค่าที่ได้ไป

 

ความคิดเห็น