ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บริเวณหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์. เวลา 8.30 น.

ความคิดเห็น