14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2563  รับรางวัลที่3 ในการวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ประเภทบุคลากร

ความคิดเห็น