ปฏิบัติการ​ กฎ​ของ​โอห์ม
นักเรียน​ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่​ 5​
โรงเรียน​พยัคฆภูมิวิทยาคาร​ จ.มหาสารคาม​

ความคิดเห็น