ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลอาจารย์และบุคลากรกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 51 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ความคิดเห็น