ได้เข้าร่วมพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คระครุศาสตร์

รู้สึกประทับใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมและได้แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับลูกศิษย์

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562

อบรม Design Thinking เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดย กลุ่มจิตวิทยาและการแนะแนว

 

 

 

ความคิดเห็น