ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันนี้อาศัยเทคโนโลยี ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโมเด็มที่สามารถเปลี่ยนแปลงคู่สายโทรศัพท์ที่เป็นแบบสายคู่ตีเกลียวที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นเส้นทางเข้าถึงมัลติมีเดียและการสื่อสารข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดย ADSL สามารถสื่อสารด้วยความเร็ว 8 Mbps ไปยังผู้ใช้บริการ และมีอัตราการอัพโหลด 1024 Kbps ในรูปแบบการติดต่อแบบสองทิศทาง ซึ่งอัตราความเร็วนี้จะทำให้ ประสิทธิภาพความจุของสายโทรศัพท์แบบเดิมมีมากขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนวางสายเคเบิลใหม่ อัตราการรับและส่งข้อมูลของ ADSL รุ่นต่างๆ

ไฟล์แนบ

doc บทความสัปดาห์วิทย์เรื่อง IPv6อ.ปุริม

ขนาดไฟล์ 291 KB | จำนวนดาวน์โหลด 318 ครั้ง

ความคิดเห็น