ตารางสอนอาจารย์อารีรัตน์  เมืองแสน

วันจันทร์และวันอังคารสอบสอนนักศึกษาปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายของทุกสัปดาห์ค่ะ

ถ้านักศึกษาท่านใดอยากปรึกษางานดูช่วงเวลาที่อาจารย์ที่สะดวกนะคะ

ความคิดเห็น