“…แต่หากดูนิยามที่บอกว่า “ทำให้หน่วยภาษา สองหน่วยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนขึ้น” ย่อมเกิดคำถามว่า แล้วประโยคอย่าง “เธอก็…” ก็ เชื่อมหน่วยภาษาหน่วยใดกับหน่วยใด? หรือที่หลายคนเอา ก็ มาขึ้นต้นประโยคอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยล่ะ เช่น “ก็…สำหรับวันนี้นะคะ….เราจะมาสาธิตวิธีการทำ…” / ก็…กำลังคุย ๆ กันอยู่ค่ะ ฯลฯ เราจะอธิบาย สถานะของ ก็ อย่างไร…”
อะไร ๆ ก็..ก็

ไฟล์แนบ

pdf ฦๅไทย ฉ.1หน้าเดี่ยว

ขนาดไฟล์ 7 MB | จำนวนดาวน์โหลด 414 ครั้ง

ความคิดเห็น