รวมบทกวีคัดสรรในรายวิชาศิลปะการประพันธ์ สอนโดย อาจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

 

ชื่อหนังสือ : ขณะใจ ไหว รู้สึก
เขียน : นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2562
ราคา : 129 บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ขณะใจ ไหว รู้สึก.– บุรีรัมย์ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562. 167 หน้า.

1. กวีนิพนธ์ไทย. I. ชื่อเรื่อง.

895.911
ISBN 978-974-692-429-0

ไฟล์แนบ

pdf ขณะใจไหวรู้สึก

ขนาดไฟล์ 84 KB | จำนวนดาวน์โหลด 192 ครั้ง

ความคิดเห็น